Våra hyresgäster

Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas du ska hjälpa oss i detta arbete. Trivsel har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger.
Vi vill på denna sida ge några tips och förslag som vi tror underlättar och hjälper dig som boende hos oss.

Hjärtligt välkommen!
Med vänliga hälsningar VEGA Fastigheter

Samtliga dessa punkter kan också laddas ned som pdf här.