Allmänna utrymmen

Ett snyggt trapphus är trivsamt för gäster och alla som bor i huset. Låt oss därför hjälpas åt att hålla rent och fräscht i trapphuset.

Trapphusstädning sker varje måndag. Vintertid mellan den 1/11 och 28/2 sker en extra entré städning varje torsdag.

Tänk på att trapphus, hissar och andra gemensamma utrymmen ska vara rökfria. Rökning skall ske utanför entréerna och fimpa i utställda fimpkrukor.

Cyklar, barnvagnar, pulkor och dörrmattor är ett hinder för dem som städar. Dessutom är det en stor säkerhetsrisk vid brandutryckning eller
sjuktransport. Dessa ställes på anvisad plats.

Det är förbjudet att ställa grovsopor på vindar, i källargångar eller ute vid soptunnorna. Detta är en säkerhetsrisk vid brand. Mopeder och andra
bensin föremål får inte stå i källare, vind eller barnvagnsrum då de också är en säkerhetsrisk vid brand.

Cykelrum och barnvagnsrum rensas en gång per år. Hyresvärden aviserar om rensningen. Du märker dina tillhörigheter med namn. Omärkta saker tas
bort, sparas i 3 månader och kastas.

Parkeringsplatser i garage städas av hyresgästen. I storgarage högtryckstvättas golvet av hyresvärden en gång om året.

Byte av lägenhetsförråd får ej göras mellan hyresgästerna.

 

Tvättstugor:
Bokad tid måste tas i anspråk inom en timme. Därefter kan annan utnyttja tvättpasset.

Det är absolut förbjudet att färga kläder i tvättmaskiner eller tvättho.

Ta bort bokningscylindern efter avslutat tvättpass och sätt den på parkering.

Har du bokat tvättstugan och vet att du inte skall tvätta flytta klacken till parkeringen!

Städa efter dig! Det innebär att maskinerna skall vara avtorkade, rengör facken, likaså golvet. Ta ett extra tag om du ser att det behövs. Om städmaterial saknas meddelas detta till hyresvärden. Om du upptäcker fel på någon maskin ringer du och anmäler detta till felanmälan. Sätt sedan upp ett meddelande till dom andar hyresgästerna på
den maskinen du har felanmält.

Då tvättmaskiner ständigt går sönder på grund av bh-byglar skall samtliga hyresgäster använda tvättpåse eller handtvätta sin bh:ar. Under tvätt turens alla vändningar och centrifugeringar skaver byglarna lätt sönder tyget på bh:arna och slinker ut och iväg halvvägs ut ur maskinen. Där stannar dom! Du som ej följer detta och maskinen går sönder kommer att debiteras för lagning av maskinen.