Hyror

Använd alltid gällande månads avi så att rätt OCR nummer registreras för rätt månad. I annat fall blir följden att aktuell månad står som obetald vilket medför påminnelse via Intrum Justitia, och en kostnad av ca 150,- + ränta