Utflyttning

 

• Alla utrustningsdetaljer som hör till lägenheten t ex dörrar, hatthyllor och gardinbeslag skall lämnas kvar i lägenheten.

• Lägenheten skall vara väl rengjord och städad. Glöm inte balkong och förrådsutrymmen.

• Dekaler och kontaktpapper skall tas bort.

• Heltäckande mattor utöver lägenhetens standard skall tas bort.

• Undvik att använda stålull och grön fibersvamp.

 

Besiktning
För att konstatera lägenhetens skick och att ovanstående åtgärder vidtagits, gör normalt en besiktning när lägenheten är tom.
Om inte annan överenskommelse träffats med värden skall åtgärderna därför ha vidtagits före besiktningen. Skulle du inte fullgöra skyldigheterna före avflyttningen, tvingas värden debitera dig kostnaderna för att ställa lägenheten i ordning.

Checklistor
Det är lätt att glömma bort vissa ytor när man städar. På nästa sida finns hjälpande checklistor. Dessa innebär inte att du kan låta bli detaljer som eventuellt inte finns uppräknade.

Nycklar
Kom ihåg att alla nycklar som tillhör lägenheten skall återlämnas till värden senast klockan tolv avflyttningsdagen.
Glöm ej t ex tvättstugans bokningsnyckel.