Hemförsäkring

Inbrott, brand eller översvämning kan drabba vem som helst. Du kan tex bli ersättningsskyldig om ditt akvarium eller din tvättmaskin börjar läcka och vatten skadar lägenheten eller grannens egendom. Då är det bra att ha en hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag. Förvara inte stöldbegärlig egendom i källarutrymmen eller vindskontor. Tänk på att fukt kan uppkomma i källarförråd. Placera därför inte föremål direkt mot golv eller vägg.