Grovsopor, hushållssopor samt tidningsbehållare.

Möbler får ej slängas i grovsoprummen då dessa ej är anpassade för detta. Du skall själv transportera dessa till soptipp.

El-föremål får inte slängas i grovsoprummen. Ex på el-föremål är tv, video, data, tvättmaskin, diskmaskin, lampor mm. Man kan säga att det är allt med kontakt, sladd eller kretskort.

Kasta ut granen rätt. Klipp av grenarna och stoppa ner dom i en sopsäck. Säcken skall ställas i grovsoprummet.

Saknas grovsopprum i din fastighet får du själv transportera dina grovsoppor till närmaste återvinningscentral.

I tidningstunnorna får endast tidningar slängas. Matsopor, pizza kartonger od skall slängas i sophus/sopnedkast.

Skär sönder kartonger så du inte fyller behållaren med luft.

De fastigheter som har sortering av matrester får utdelat 1 st behållare för montering i diskbänksskåp. Utdelning av påsar för matrester sker varje halvår. I påsarna får endast matrester lämnas. Påsen lämnas sedan i den speciella behållaren vid de övriga sopskåpen. OBS! Mycket viktigt att endast matrester lämnas i behållaren och hushållssopor lämnas i övriga sopkärl.