Ventilation

Fastigheterna Lyckselev 33-35 Vällingby, Tulegatan 54/Fredsg 20 Sundbyberg

När man duschar eller badar måste köksfläktens reglage sättas på max så att luftcirkulationen ökar.

Vid rengöring av fläkt skall kryddhylla vikas framåt. Dra ur kontakten öppna locket till ventlådan och dammsug noggrant ur fläktmotorn. Utföres minst 2 ggr per år.

Rengöring av filter. Filterhållaren är placerad under fläktkåpan. Borttages genom att dra ner filterpaketet. Rengöring av filter bör utföras 4 ggr per år. OBS! Fläkten i köket skall alltid vara påsatt i annat fall finns risk för kondens och mögelskador i bostaden.

 

Fastigheten Fredsg 23/Elieg 2

Rengöring av filter. Filterhållaren är placerad under fläktkåpan. Borttages genom att dra ner filterpaketet. Rengöring av filter bör utföras 4 ggr per år.

 

Övriga Fastigheter med kolfilterfläkt

Beskrivning av Återcirkulation

• Luften filtreras genom ett kolfilter och släpps ut i köket igenom det främre gallret.

 

Så här används fläkten:

• De bästa resultatet erhålls om man använder en låg hastighet vid normala förhållanden och en hög hastighet när oset är mera koncentrerat. Slå på fläkten några minuter innan ni börjar laga mat, på detta sättet skapas ett undertryck i köket. Låt fläkten stå på efter avslutad matlagning i ca 15 minuter eller till dess matoset har försvunnit. Styrknapparna sitter på fläktens frontpanel.

Ventilera på rätt sätt
För att fläkten skall fungera oklanderligt måste det skapas ett undertryck i köket. Håll därför köksfönsterna stängda när fläkten är igång. Öppna gärna ett fönster i angränsande rum när fläkten används.

Viktigt att veta
Används fläkten samtidigt med t ex en öppen eldstad som tar luften inifrån huset, kan detta orsaka baksug och rök i rummet. Åtgärda genom att öppna ett fönster. Gäller ej då fläkten är försedd med kolfilter.

Skötsel och rengörning
• Gör alltid fläkten strömlös genom att dra ur stickkontakten eller skruva ur säkringen (proppen) innan rengöring.
• Rengör filtret ofta. Fettbeläggningen i filtret och imkanal utgör brandrisk om man t ex skulle glömma att stänga av en spisplatta (eller vid överhettning av annat slag)

Rengöring av kåpan:
Fläktens utsida rengörs med en fuktig tvättduk och rengöringsmedel avsett för rostfritt. Använd inte frätande, repande eller brandfarliga medel vid rengöring.

Rengöring av fettfiltren:
Rengöring bör ske var eller varannan månad beroende på användning. Desto renare fettfiltret är, desto bättre kan detta ta upp fett.

Öppning av galler:
Öppna spärren och fäll ner filterkassen. Hela kassetten kan tas bort genom att dra fram högersidan och haka av den. Lossa filterhållarna (se B)

Fettfiltret består av aluminiumtrådar, där fettet fångas upp. Filtret rengöres i hett vatten med handdiskmedel eller i diskmaskin. Låt filtret torka innan det sätts tillbaka. OBS! I diskmaskinen kan filtret få en viss missfärgning.

 

Kolfilter
Installation:

Placera först kolfilter i de bakre fästena. Snäpp sedan fast filtret med hjälp av hakarna C. Följ instruktioner i motsatt ordning för att avlägsna filtret. Ange alltid fläktmodell och serienummer i samband med beställningar av nya filter. Denna information anges på märkplåten som sitter inne i enheten.
Kolfiber får absolut inte diskas. Det skall bytas ut var 6:e – 8:e månad vid normal användning.
Aktiva kolfilter kan beställas från er lokala Electrolux återförsäljare.

Byte av lampa
• Slå ifrån strömmen till spisfläkten.
• Ta bort gallret eller fettfiltret av metall.
• Byt ut den trasiga lampan mot en ny lampa av samma typ.
• Montera tillbaka gallret eller fettfiltret av metall.
• Om belysningen inte fungerar, försäkra dig om att lampan är ordentligt iskruvad innan du vänder dig till VEGA Fastigheter.
• Slarv med rengöring eller utbyte av filtren medför brandrisk. Vi råder dig därför att strikt följa de rekommenderande anvisningarna.

Gäller samtliga fastigheter:
Ventiler placerade i fönster, skafferier eller vägg får under inga förhållanden sättas igen. Igensatta ventiler gör att lägenhetens samt husets ventilation ej fungerar på ett tillfredsställande sätt.