Utomhusmiljön

Cyklar får inte låsas fast i trappräcken eller andra utvändiga räcken. Dessa skall fastlåsas på angiven plats.

Parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt får ej sättas upp utan hyresvärdens tillstånd.

 

Information angående snö- och isbekämpning
Vinter innebär snö, kyla och is. Vårt mål är att det ska vara lätt att ta sig fram till entréer, gångvägar och andra ytor som tillhör fastigheten. Stora temperaturväxlingar och kraftiga snöfall som varar en längre tid medför problem. Vid sådana tillfällen ber vi om extra försiktighet och överseende med att det ibland kan ta längre tid innan vi skottar och sandar.

Vissa vägar/ytor vinterunderhålls ej. Dessa är skyltade. När det snöar och
/eller då det är risk för halka prioriterar vi arbetsuppgifterna enligt följande:

1) Spärra av när det är fara för snöras eller fallande istappar.
2) Skotta och sanda framför entréer.
3) Skotta och sanda gångvägar till och från bostadshus.
4) Skotta och sanda övriga ytor, trappor etc.

Normalt väntar vi till snöfallet avtagit innan vi börjar skotta och sanda.

Snöröjning utförs med maskin- och handskottning. Takskottning utförs av anlitad entreprenör.

Du skall själva skotta balkonger, altaner samt hålla fönsterbleck och balkonger rena från istappar.

Utvändiga parkeringsplatser skottas av hyresgästen men ytan till och från parkeringsplatsen skottas av hyresvärden