VEGA Fastigheter

Våra fastigheter

Vi har flertalet fastigheter runt om i Solna, Sundbyberg och Vällingby. Vi på VEGA Fastigheter arbetar mot att hålla våra fastigheter trygga och trivsamma, vi har under senare år renoverat samtliga fastigheter.

 

Se alla våra fastigheter

Trivsamhet

Vi strävar att uppfylla högsta standard vad avser miljövård och kvalitet som dessa uttrycks i ISO-standarder. Vi genomför kontinuerligt underhåll och investerar för att uppfylla högsta krav på effektiv miljövård och låg energiförbrukning. Våra hyresgäster har tillgång till service 24 timmar om dygnet. Vårt sammansatta förvaltningsteam är väl förtrogna med våra fastigheter och ser till att önskemål från hyresgäster snabbt och effektivt blir beaktade.

Om VEGA

VEGA Måleri bildades år 1971 av Olle Falstad och Rolf Averud. År 1979 avled Rolf Averud hastigt och Olle Falstad blev ensam ägare till företaget.
I början på 1980-talet började företaget köpa fastigheter som komplement till målerirörelsen som då hade vuxit till ett 40-tal medarbetare.
År 2000 ombildades bolaget. VEGA Fastigheter AB bildades. VEGA Måleri AB samt VEGA Finans AB blev två helägda dotterbolag till VEGA Fastigheter AB. Olle Falstad blev VD för VEGA Fastigheter AB och Mikael Falstad VD för VEGA Måleri AB.

 

Läs mer om Vega

Kontakta oss

Om du har några frågor, kontakt oss nedan.

Olle Falstad
VD & ägare
08-29 40 80
Fredrik Falstad
Förvaltare
08-29 40 80
Esa Pirinen
Fastighetstekniker
070-212 64 64
Maria Falstad Östedt
Ekonomiansvarig
08-29 40 80
Lemeni Skarin
Administratör
08-29 40 80